โปรแกรมเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน ด้วยตนเอง

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับใครเดินทางเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ สามารถเดินทางได้ทั้งรถยนต์ หรือ รถไฟโดยบัตรสวิสพาส (Swiss Travel Pass) 8 วัน แบบต่อเนื่อง 

Share

รายละเอียดสินค้า

ตัวอย่างโปรแกรมเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน ด้วยตนเอง 
 
โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับใครเดินทางเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ สามารถเดินทางได้ทั้งรถยนต์ หรือ รถไฟโดยบัตรสวิสพาส (Swiss Travel Pass) 8 วัน แบบต่อเนื่อง 

วันแรก สนามบินซูริค - เมืองชาฟเฮาเซิน - ป้อมมูนอท -  น้ำตกไรน์ 
เที่ยวเมืองชาฟเฮาเซิน (Schaffhauen) ชมความงดงามของบ้านเรือนในเขตเมืองเก่า ชมภาพเขียนปูนเปียกของบ้านอัศวิน Zum Ritter และลวดลายภาพเขียนประดับหน้าบ้านอีกจำนวนมาก และชมมหาวิหาร Muster ประจำเมือง

 
ป้อมมูนอท (Munot) ป้อมเก่าแก่ขนาดใหญ่ ที่สามารถมองเห็นวิวเมืองชาฟเฮาเซิน Schaffhausen แม่น้ำไรน์ และไร่องุ่นระหว่างทางขึ้นได้อย่างงดงามมาก
 
น้ำตกไรน์ (Rhinefall) เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป เกิดจากแม่น้ำไรน์ไหลผ่าน ไม่เพียงความใหญ่อลังการ แต่ยังมีเสน่ห์ด้วยสิ่งรายล้อมรอบๆ เราสามารถใกล้ชิดน้ำตกแห่งนี้ โดยการนั่งเรือเข้าไปใกล้ๆ หรือขึ้นไปบนเกาะกลางน้ำตกไรน์ รวมถึงข้ามฟากไปอีกฝั่งของแม่น้ำไรน์เพื่อไปยังปราสาทเวิร์ท Schloss Worth ที่ตั้งตระหง่านคู่น้ำตกไรน์ 
 
พักเมืองซูริค 

วันที่สอง เมืองลูเซิร์น - ล่องทะเลสาบลูเซิร์น - ยอดเขาริกิ - สะพานไมาเปล - สิงโตเศร้า 
เที่ยวเมืองลูเซิร์น (Lucerne) เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่าหลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe)

ล่องทะเลสาบลูเซิร์น  ชมความงามของสถาปัตยกรรมบ้านเรือนแบบชาเล่ต์สไตล์ ตั้งเรียงรายอยู่สองฝั่งของทะเลสาบสี่พันธรัฐ

ยอดเขาริกิ (Mount Rigi) ภูเขาอันทรงเสน่ห์ใกล้เมืองลูเซิร์น ซึ่งถูกขนานนามว่า “ราชินีแห่งเทือกเขาสวิส” มีความสูงโดยประมาณ 1,797 เมตร  ให้ท่านนั่งรถไฟริกิบาห์น (Rigi Bahn) รถไฟโบราณไต่เขาที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปยุโรปมุ่งหน้าสู่ยอดเขาริกิ สัมผัสวิวอันงดงามบนยอดเขาริกิ ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบทั้งสาม คือ Lake Lucerne , Lake Zug , Lake Lauerz นอกจากนี้ยังสามารถเห็นวิวเทือกเขาแอลป์จากระยะไกลได้อีกด้วย
 
สะพานไม้ชาเพล หรือ สะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ำรอยซ์ เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว
 
ชมแกะสลักสิงโตร้องไห้ หรือ อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่แกะสลักอยู่บนหน้าผา

พักเมืองลูเซิร์น 

วันที่สาม เมืองลูเซิร์น -  เมืองอินเทอลาเก้น - ยอดเขาจุงเฟรา

เที่ยวยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) เป็นสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป (Top of Europe) ระดับความสูงถึง 3,454 เมตร ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของสวิส  โดยเดินทางขึ้นและลงคนละทางกัน 

เมืองกรินเดอวาล (Grindelwald) อันได้ชื่อว่าเป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่สวยที่สุดในโลกตั้งอยู่ใน หุบเขารายล้อมด้วยภูเขาที่สวยงามและโรแมนติกที่สุด คณะเดินทางสู่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อขึ้น รถไฟสายจุงเฟราบาห์เนนสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch)  ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของสวิส ระหว่างทางก่อนถึงจุงเฟรานั้น ท่านสามารถพบเห็นบ้านสไตล์สวิสน่ารักๆ ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านได้ชมความงดงามของเทือกเขาแอลป์ จนถึง ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซึ่งมีความสูงถึง 13,642 ฟุตเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป (Top of Europe) ท่านสามารถชม กลาเซียร์หรือธารน้ำแข็งขนาดใหญ่  จากนั้นสนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง เรียกได้ว่าเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป 

ขากลับจากจุงเฟราสู่ เมืองเวนเก้น และเมืองเลาเท่นบรุนเน่น โดยรถไฟอีกด้านหนึ่งของยอดเขา (แวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานีไคลน์ไชเด็ด จุดเปลี่ยนรถไฟ ซึ่งรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาเมื่อปี 2440)

เที่ยว
เมืองอินเตอร์ลาเก้น (Interlaken) หรือ เมืองระหว่างทะเลสาบ อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ พร้อมช้อปปิ้งตามอัธยาศัยท่านสามารถเลือกซื้อนาฬิกายี่ห้อดังหลากหลายที่ผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอื่นๆ 


พักเมืองอินเทอลาเก้น 

วันที่สี่ เมืองอินเทอลาเก้น - ยอดเขาเฟียส
ยอดเขาเฟียส Grindelwald First ที่ระดับความสูง 2,168 เมตร เป็นเส้นทางเดินเท้ายอดนิยม ที่ใช้เวลาเดินประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆไปยังจุดชมวิวบนหุบเขาเฟียส และชมทะเลสาบ บัคสัปป์ (Bachalpsee) ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกทะเลสาบบนภูเขา เป็นทะเลสาบเล็ก ๆ กลางขุนเขามีสีครามเข็ม ที่ถือว่าเป็นอัญมณีแห่งเทือกเขาแอลป์

เล่นบนสะพาน First Cliff Walk สะพานแขวนบนหน้าผาที่สูงชัน มีความยาวประมาณ 40 เมตร เดินวนชมแนวเทือกเขาในระดับความสูงกว่า 4,000 เมตร สามารถมองเห็นแนวเทือกเขาได้แบบพาโนรามา


พักเมืองอินเทอลาเก้น 

วันที่ห้า เมืองเซอร์แมท - นั่งรถรางกรอนเนอร์แกรต 
เมืองเซอร์แมท สถานที่ยอดฮิตของการขึ้นมาเที่ยวชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (matterhorn) หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ปลอดรถยนต์ บนความสูง 1,620 เมตร เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่สร้างด้วยไม้เกือบทั้งหมด ในหมู่บ้านนนี้จะเต็มไปด้วย โรงแรม ร้านอาหาร

นั่งรถรางกรอนเนอร์แกรต Gornergrat-Matterhorn ลัดเลาะไปตามไหล่เขาที่สูงชันเพื่อชมกลาเซีย หรือธารน้ำแข็งอันสวยงามสองข้างทาง ขึ้นสู่สถานีปลายทางที่มีความสูง 3,089 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล   ใช้เวลานั่งรถรางประมาณ 45 นาที บนยอดเขาแห่งนี้ท่านจะได้ชมทัศนียภาพจากที่สูงที่ปกคลุมด้วยหิมะกว่า200ยอดของเทือกเขาแอลป์ มีเวลาให้ท่านสนุกสนานกับการเล่นหิมะและชื่นชมบรรยากาศ และ ณ บริเวณจุดนี้ท่านสามารถเห็นยอดเขา "มาทเทอร์ฮอร์น" ที่มีความสูง 3,600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

ที่พัก เมืองอินเทอลาเก้น หรือ เมืองเซอร์แมท 


วันที่หก ทะเลสาบโอชิเนน 

ทะเลสาบโอชิเนน (Oeschinen Lake) เป็นทะเลสาปเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในรัฐเบริ์น (Bernese Oberland) ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
อยู่ทางฝั่งตะวันออกของเมืองแคนเดอร์สเทก (Kandersteg ) และใต้ทะเลสาบมีท่อน้ำ เพื่อส่งต่อน้ำในทะเลสาบใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและน้ำปาให้กับกับKandersteg ห่างเพียง 4 กิโลเมตร ในหุบเขาโอชิเนน ตั้งอยู่บริเวณความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,578 เมตร และเมื่อในปี 2007 และยังได้ถูกจัดขึ้นทะเบียนจากองค์กรยูเน็ทโกเป็นมรดกโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขตยุงเฟราด้วย Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn UNESCO World 

ช่วงฤดูหนาว ทะเลสาบโอชิเนน (Oeschinen) พื้นผิวน้ำทั้งหมดจะเป็นน้ำแข็งทั้งหมด
ช่วงฤดูร้อน เป็นเส้นทางเดินเขาที่ยอดนิยม 

พักเมืองอินเทอลาเก้น 


วันที่เจ็ด เมืองมองเทอรซ์ - เมืองเวเว่ย์   - เมืองเบิร์น 
ปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตั้งแต่ยุคโรมันเรืองอำนาจโดยราชวงศ์ซาวอย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินค้าที่จะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรือจากตะวันตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ 

เมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า "ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส (Pearls of the Swiss Riviera)" ดินแดนที่เหมาะแก่การทำกิจกรรมแทบทุกฤดูกาล นำท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปปั้น ชาร์ลีแชปลิน (Chaplin Statue) ผู้เป็นศิลปินตลกแห่งฮอลลีวู้ด ซึ่งในอดีตได้เคยใช้บั้นปลายชีวิตที่เมืองนี้

กรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ. 1863  นอกจากนี้เบิร์นยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ.2010

พักเมืองอินเทอลาเก้น 


วันที่แปด เที่ยวเมืองซูริค - ช้อปปิ้งบานโฮฟซตราสเซอ 
เที่ยวเมืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านสู่ จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) จัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางของการค้าสัตว์ที่สำคัญของเมืองซูริค นำท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) โบสถ์ที่มีชื่อเสียงของเมืองซูริค

ถนน 
บานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็น ถนนช้อปปิ้งที่มีสินค้าราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ถัดจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ คือ ถนนออกัสตินเนอร์กาส (Augustinergasse) ถนนเก่าแก่สายเล็กๆ ที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง ตลอดสองข้างทางเป็นที่ตั้งของอาคารบ้านเรือนที่สร้างขึ้นจากช่างฝีมือในยุคกลาง ไฮไลท์การท่องเที่ยวคือการไปชมความงดงามของเหล่าหน้าต่างไม้แกะสลักตามอาคารต่างๆ บนถนนแห่งนี้

พักในเมืองซูริค ใกล้สนามบินซูริค 


วันที่เก้า เดินทางกลับ
ถ้าพักใกล้สนามบินซูริค สามารถใช้รถรับส่งของโรงแรมฟรีได้เลย 
13.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินไทย 

โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 
ค่าใช้จ่ายตามโปรแกรมนี้คร่าวๆ  (เดินทางด้วยตนเอง)
ประมาณท่านละ   80,000 บาท
(รวมค่าตั๋วเครื่องบินราคาประหยัด /พักโรงแรม Youth hostel / สวิสพาส 8 วัน ชั้น 2/ ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม/อาหาร มื้อละ 15 - 20 chf.) 
 

 

สินค้าเกี่ยวข้อง

แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยวในสวิตเซอร์แลนด์ที่เอาใจเด็กๆ เดินทางพร้อมคุณพ่อคุณแม่ 

 
 

โปรแกรมที่เหมาะสำหรับใครที่มีเวลาเดินทางท่องเที่ยวในสวิสไม่มากนัก โปรแกรมทั้ง 4 วันสามารถใช้บัตรรถไฟ Swiss Travel Pass เดินทางได้ 

 
 

รีวิว เที่ยวเมืองเซอร์แมท โดยรถไฟด้วยบัตรรถไฟ Swiss Travel Pass หรือ สวิสพาส พานั่งรถไฟไต่เขาขึ้นสู่สถานีกรอนเนอร์แกรต (Gornergrat Bahn) ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) ยอดเขาอันเลื่องชื่อของสวิตเซอร์แลนด์ 

 
 

บริการเช่ารถ พร้อมคนขับรถคนไทย ในสวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ออสเตรีย   

 
 
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com