Swiss Peak

ราคาตั๋วขึ้นเขาในสวิตเซอร์แลนด์

พิชิตยอดเขายุงเฟรา (Jungfrau-Top of Europe) หลังคายุโรป สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป (Top of Europe) ระดับความสูงถึง 3,454 เมตร ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของสวิตเวอร์แลนด์ บัตรขึ้นยอดเขา Jungfrau ราคาพิเศษ!! เมื่อใช้คู่กับบัตร Swiss Travel Pass

Powered by MakeWebEasy.com