เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ (Swiss By Train)

คุณสมบัติสินค้า:

ทริปเที่ยวโดยรถไฟ 7 วัน 6 คืน (ไม่นับรวมวันบิน) เดินทางด้วยบัตร Swiss Pass พร้อมมีคนนำเที่ยว เหมาะสำหรับคนที่เที่ยวสวิตฯ ครั้งแรก

หมวดหมู่ : TOUR ทัวร์ยุโรป

Share

วันแรก        ซูริค – เมืองอินเทอร์ลาเคน (Interlaken) – ยอดเขา Harder Kulm – หมู่บ้าน Iseltwald            

09.00 น.  รับคณะที่ท่าอากาศยานซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หัวหน้าทัวร์แจก Swiss Pass แบบ 8 วัน ชั้น 2 ให้กับทุกๆท่านเพื่อใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว นำสัมภาระไปฝากที่โรงแรมที่พัก
นำคณะเดินทางสู่ หมู่บ้าน Iseltwald เป็นหมู่บ้านสไตล์สวิสชาเล่ต์ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเบรียนซ์ สวยงาม และเงียบสงบ ตามรอยซีรีย์เกาหลีชื่อดัง “Crash Landing on You” อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศ และธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ

 

กลางวัน    อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
บ่าย        นำคณะเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเคน (Interlaken) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และ ทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) ขึ้นสู่ ยอดเขา Harder Kulm เป็นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของสวิส ด้วยความสูงถึง 1,322 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ทำให้มองเห็นยอดเขาทั้ง 3 ยอด นั่นคือ ไอเกอร์ (Eiger) เมินช์ (Monch) และยุงเฟรา (Jungfrau) อีกด้วย ถือเป็น Top of Interlaken

 

ค่ำ       อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
          เข้าสู่ที่พัก ณ Sorell Hotel Ador Bern หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว  เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง      ยอดเขา (Schilthorn) – สถานี Brig – หมู่บ้าน Murren – หมู่บ้าน (Lauterbrunnen)           

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น.      นำคณะเดินทางสู่ ยอดเขาชิลธอร์น (Schilthorn) ระหว่างทางขึ้นกระเช้า จะพาทุกท่านแวะเก็บภาพความประทับใจที่ สถานี Brig ที่สถานีนี้มี Thrill Walk สะพานชมวิวริมหน้าผา อยู่ที่ระดับความสูง 2,677 เมตร โดยใช้โครงสร้างของเหล็กยึดกับหิน ระยะทางยาวประมาณ 200 เมตร ที่ให้เราสามารถมองเห็นยอดเขา Jungfrau Eiger และ Monch ได้อย่างชัดเจน (หมายเหตุ ปริมาณหิมะ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาชิลธอร์น (Schilthorn) เป็นยอดเขาที่รู้จักของนักท่องเที่ยว  ทั่วโลกเมื่อ ภาพยนตร์เจมส์บอนด์ 007 ตอน On Her Majesty’s Secret Service หรือในชื่อไทย “ยอดพยัคฆ์ราชินี” มาถ่ายทำที่นี่โดยกำหนดให้ภัตตาคารหมุนได้ หรือ พิตส์ กลอเรีย (PIZ GLORIA) เป็นรังของเหล่าผู้ร้าย หลังจากนั้นมาผู้คนก็รู้จักชิลธอร์นในชื่อ พิตส์ กลอเรีย ตามชื่อในภาพยนตร์ (หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเป็นเที่ยวในเมืองได้ตามความเหมาะสม)

 

กลางวัน       อิสระรับประทานอาหารกลางวัน บนภัตตาคาร ตามอัธยาศัย (เมนูแนะนำ 007 Berger & French Fries, James Bond Spaghetti)

ขากลับ แวะชม หมู่บ้านมูร์เรน (Murren) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ น่ารักๆแบบชาเลต์สวิส ที่ตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาแอลป์ หลายๆคนต่างบอกว่าหมู่บ้านแห่งนี้สวยงามดั่งสรวงสวรรค์ เพราะมีทิวทัศน์ที่สวยงามท่ามกลางธรรมชาติ

 

แวะเที่ยวชม หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเน่นน์ (Lauterbrunnen) หมู่บ้านในหุบเขาที่เงียบสงบ ได้ชื่อว่าเป็นหุบเขารูปตัวยูที่ชันที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของหมู่บ้านนี้จะเป็น “น้ำตกชเตาบ์บาค”(Staubbach Falls) น้ำตกที่สวยเป็นอันดับต้นๆของยุโรป ไหลลงมาจากหน้าผากว่า 200 เมตร

 

ค่ำ       อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
          เข้าสู่ที่พัก ณ Sorell Hotel Ador Bern หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม      เมืองเซอร์แมทซ์ (Zermatt) – สถานีกรอนเนอแกรต (Gornergrat Bahn)                           

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

คณะเดินทางสู่ เมืองแทซ (Tasch) เพื่อขึ้นรถไฟสู่ เมืองเซอร์แมทซ์ (Zermatt) ด้วยรถไฟ เมืองนี้ถือเป็นเมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมือง ซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้าที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งท่านจะประทับจากประสบการณ์ในการเดินทางครั้งนี้

 

กลางวัน        อิสระรับประทานอาหารกลางวัน บนเขา ตามอัธยาศัย
บ่าย            นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับการนั่งรถไฟไต่เขาขึ้นสู่ “สถานีกรอนเนอแกรต (Gornergrat Bahn)” ซึ่งมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ตื่นตาตื่นใจกับ วิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอื้อม  ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ  เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า มีเวลาให้ท่านเก็บภาพ และชมบรรยากาศของ “ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น” ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์ นำไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์

 

              ได้เวลาสมควรนำคณะเดินทางกลับสู่กรุงเบิร์น (Bern)
ค่ำ           อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
              เข้าสู่ที่พัก ณ Sorell Hotel Ador Bern หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่        อิสระชมกรุงเบิร์น (Bern) – เมืองซูริค (Zurich) – น้ำตกไรน์ (Rhein fall)                            

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

คณะเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERN) เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นเมืองที่มีน้ำพุมากที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป เดินทางถึง กรุงเบิร์น จากนั้นนำท่าน เที่ยวชมกรุงเบิร์น เมืองที่ได้รับตำแหน่งมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมที่องค์การยูเนสโกให้อนุรักษ์ไว้

 

กลางวัน      อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
คณะเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในสวิตฯ ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญ ศูนย์กลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำที่ใหญ่ที่สุด และเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก นำสัมภาระไปฝากที่โรงแรมที่พัก ได้เวลาสมควร คณะเดินทางสู่ น้ำตกไรน์ (Rhein fall) น้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ราคาไม่รวมค่าล่องเรือ)

 

            ได้เวลาสมควร คณะเดินทางกลับสู่เมืองซูริค (Zurich)
ค่ำ         อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
            เข้าสู่ที่พัก ณ Ibis Zurich City Center หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า      ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – นั่งรถไฟไต่เขาริกิ  (Rigi) – เที่ยวชมเมืองลูเซิร์น                          

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา  จากนั้นนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (Lake Lucerne Cruise) ทะเลสาบสี่พันธรัฐที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่4ของประเทศมีความงดงามของทัศนียภาพอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่โอบล้อมด้วยยอดเขาริกิ (MountRigi) และยอดเขาพิลาตุส (Mount Pilatus) ทำให้วิวทิวทัศน์ดูงดงามยิ่งขึ้นทะเลสาบลูเซิร์น ได้ชื่อว่าสวยสุดในสวิตเซอร์แลนด์ทัศนียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิร์น เป็นอาคารบ้านเรือนแบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง ริมทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไม้นานาพรรณออกดอกบานสะพรั่ง

 

จากนั้น นั่งรถไฟไต่เขาริกิ (Rigi) ที่ถือได้ว่าเป็นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป และยังเป็นอันดับ 2 รองจากยอดเขาวอชิงตัน ในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ ในสหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) นี้มีที่มาจากคำว่า Mons Regina แปลได้ว่า ราชินิแห่งภูเขา(Queen of the mountains) เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาอื่นๆ ได้รอบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug

 

กลางวัน       อิสระรับประทานอาหารกลางวัน บนเขา ตามอัธยาศัย

จากนั้นพาท่านชม สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1333 โดยใต้หลังคาสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพานให้ชม

 

จากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น ได้เวลาสมควร คณะเดินทางกลับสู่เมืองซูริค (Zurich)
ค่ำ       อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
          เข้าสู่ที่พัก ณ Ibis Styles Zurich City Center หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่หก      โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) – จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) – อิสระช้อปปิ้งถนน Bahnhofstrasse

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster abbey) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ ใช้เป็นสำนักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่ นำท่านสู่ จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) เป็นจัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันเป็นชุมทางรถรางที่สำคัญของเมืองและยังเป็นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ อิสระให้ท่านได้เดินชมเมือง ถ่ายรูปและเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

 

กลางวัน       อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
คณะเดินทางสู่อิสระให้ท่านได้เดินชมเมือง ถ่ายรูป และเลือกซื้อของที่ระลึก ณ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) ย่านช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในเมืองซูริค และใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ถนนสายนี้ไม่ใช่ถนนสายที่ดีที่สุดในสวิสอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นถนนที่ดีที่สุดในยุโรปด้วย

 

ค่ำ        อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
           เข้าสู่ที่พัก ณ Ibis Styles Zurich City Center หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่เจ็ด       ท่าอากาศยานซูริค                                                                                 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น.      คณะเดินทางสู่ท่าอากาศยานซูริค เพื่อทำคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน

***********************************************

โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความสะดวก และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

-- ราคา 84,900 บาท/ท่าน --

 กำหนดการเดินทาง  

 • 18 – 24 เมษายน 2567
 • 23 – 29 พฤษภาคม 2567
 • 18 – 24 กันยายน 2567
 • 16 – 22 ตุลาคม 2567
 • 9 – 15 พฤศจิกายน 2567

** กรุ๊ปละ 12 - 18 ท่านเท่านั้น **

อัตราค่าบริการ รวม    

 • บัตรรถไฟ Swiss Pass 8 วัน ชั้น 2 สำหรับใช้ในการเดินทางโดยรถไฟตลอดทริป
 • ค่าห้องพัก (2 ท่าน/ห้อง) ในโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว จำนวน 6 คืน
 • ค่าขึ้นเขา ค่าล่องเรือ และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ เฉพาะที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์
 • ค่าประกันสุขภาพในระหว่างการเดินทางภายในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขขึ้นอยู่กับกรมธรรม์)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์

อัตราค่าบริการ ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าอาหารมื้อกลางวัน และมื้อเย็น
 • ค่าห้องพักเดี่ยว (ชำระเพิ่ม) กรณีผู้เดินทางมีเศษหรือประสงค์จะพักท่านเดียว
 • ค่าแปลเอกสารสำหรับยื่นวีซ่า (ถ้ามี)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือรายการอาทิค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม, ค่าอาหารนอกเหนือรายการ, ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง Passport (ประมาณ 1,500 บาท), ค่าโทรศัพท์, ค่าน้ำหนักกระเป๋นเดินทาง, ค่าซักรีด และค่ามินิบาร์ในห้องพัก เป็นต้น
 • อื่นๆ

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ชำระเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 • การเดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟตลอดทริป มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว
 • เงื่อนไขอื่นๆ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำจองทริป

 หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้