วีซ่าอังกฤษ

4786 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วีซ่าอังกฤษ

เอกสารเบื้องต้น วีซ่าอังกฤษ ท่องเที่ยว

 เอกสารทุกอย่างต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือ แปลเป็นภาษาอังกฤษรับรองจากศูนย์แปล

 • หนังสือเดินทาง ตัวจริงและเล่มเก่าทุกเล่มที่มี 
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 
 • สำเนาสูติบัตร(สำหรับเด็กตำกว่า18ปี) 
 • สำเนาทะเบียนสมรส(ถ้ามี) 
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)  
 • หลักฐานการทำงาน
 • หลักฐานการเงิน Bank Statement จากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน 
 • ใบจองโรงแรม 
กรณี คู่สมรสรับรองค่าใช้จ่ายให้เพิ่ม
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ของคู่สมรส
 • สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรกของคู่สมรส
 • ทะเบียนสมรส 

กรณีเยี่ยม เพื่อน, แฟน ( ผู้เดินทางออกค่าใช้ด้วยตัวเอง )

 • จดหมายเชิญ รับรองที่พัก ระบุความสัมพันธ์ให้ชัดเจน ระยะเวลาในการเชิญ
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผูเชิญและทุกหน้าที่มีประวัติการเดินทาง
 • หลักฐานแสดงความสัมพันธ์/การติดต่อระหว่างท่านกับผู้รับรอง เช่น  รูปถ่ายคู่กัน
กรณีเยี่ยม เพื่อน, แฟน (ผู้เชิญสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ )
 • จดหมายเชิญ รับรองที่พัก ระบุความสัมพันธ์ให้ชัดเจน ระยะเวลาในการเชิญและ รับรองค่าใช้จ่ายให้ผู้เดินทาง
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เชิญ และทุกหน้าที่มีประวัติการเดินทาง
 • หลักฐานการทำงานของผู้เชิญ
 • หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือนของผู้เชิญ
 • หลักฐานแสดงความสัมพันธ์/การติดต่อระหว่างท่านกับผู้รับรอง เช่น  รูปถ่ายคู่กัน

ขั้นตอนการขอวีซ่าUK 
กรอกฟอร์มออนไลน์→ชำระค่าธรรมเนียมออนไลน์→นัดหมายคิวยื่นวีซ่า→สแกนลายนิ้วพร้อมถ่ายรูป ณ วันยื่นสมัครขอวีซ่าตามวันนัด→รอผลวีซ่าประมาณ 15 วันทำการ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้