ตัวอย่างโปรแกรมเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน ด้วยตนเอง

59377 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ตัวอย่างโปรแกรมเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน ด้วยตนเอง

ตัวอย่างโปรแกรมเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน ด้วยตนเอง 
 
โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับใครเดินทางเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ สามารถเดินทางได้ทั้งรถยนต์ หรือ รถไฟโดยบัตรสวิสพาส (Swiss Travel Pass) 8 วัน แบบต่อเนื่อง 
 วันแรก สนามบินซูริค - เมืองชาฟเฮาเซิน - ป้อมมูนอท -  น้ำตกไรน์ 
เที่ยวเมืองชาฟเฮาเซิน (Schaffhauen) ชมความงดงามของบ้านเรือนในเขตเมืองเก่า ชมภาพเขียนปูนเปียกของบ้านอัศวิน Zum Ritter และลวดลายภาพเขียนประดับหน้าบ้านอีกจำนวนมาก และชมมหาวิหาร Muster ประจำเมือง
 
ป้อมมูนอท (Munot) ป้อมเก่าแก่ขนาดใหญ่ ที่สามารถมองเห็นวิวเมืองชาฟเฮาเซิน Schaffhausen แม่น้ำไรน์ และไร่องุ่นระหว่างทางขึ้นได้อย่างงดงามมาก
 
น้ำตกไรน์ (Rhinefall) เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป เกิดจากแม่น้ำไรน์ไหลผ่าน ไม่เพียงความใหญ่อลังการ แต่ยังมีเสน่ห์ด้วยสิ่งรายล้อมรอบๆ เราสามารถใกล้ชิดน้ำตกแห่งนี้ โดยการนั่งเรือเข้าไปใกล้ๆ หรือขึ้นไปบนเกาะกลางน้ำตกไรน์ รวมถึงข้ามฟากไปอีกฝั่งของแม่น้ำไรน์เพื่อไปยังปราสาทเวิร์ท Schloss Worth ที่ตั้งตระหง่านคู่น้ำตกไรน์ 
 
พักเมืองซูริค 

 วันที่สอง เมืองลูเซิร์น - ล่องทะเลสาบลูเซิร์น - ยอดเขาริกิ - สะพานไมาเปล - สิงโตเศร้า 
เที่ยวเมืองลูเซิร์น (Lucerne) เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่าหลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe)

ล่องทะเลสาบลูเซิร์น  ชมความงามของสถาปัตยกรรมบ้านเรือนแบบชาเล่ต์สไตล์ ตั้งเรียงรายอยู่สองฝั่งของทะเลสาบสี่พันธรัฐ

ยอดเขาริกิ (Mount Rigi) ภูเขาอันทรงเสน่ห์ใกล้เมืองลูเซิร์น ซึ่งถูกขนานนามว่า “ราชินีแห่งเทือกเขาสวิส” มีความสูงโดยประมาณ 1,797 เมตร  ให้ท่านนั่งรถไฟริกิบาห์น (Rigi Bahn) รถไฟโบราณไต่เขาที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปยุโรปมุ่งหน้าสู่ยอดเขาริกิ สัมผัสวิวอันงดงามบนยอดเขาริกิ ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบทั้งสาม คือ Lake Lucerne , Lake Zug , Lake Lauerz นอกจากนี้ยังสามารถเห็นวิวเทือกเขาแอลป์จากระยะไกลได้อีกด้วย
 
สะพานไม้ชาเพล หรือ สะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ำรอยซ์ เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว
 
ชมแกะสลักสิงโตร้องไห้ หรือ อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่แกะสลักอยู่บนหน้าผา

พักเมืองลูเซิร์น 

 วันที่สาม เมืองลูเซิร์น -  เมืองอินเทอลาเก้น - ยอดเขาจุงเฟรา
เที่ยวยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) เป็นสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป (Top of Europe) ระดับความสูงถึง 3,454 เมตร ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของสวิส  โดยเดินทางขึ้นและลงคนละทางกัน 

เมืองกรินเดอวาล (Grindelwald) อันได้ชื่อว่าเป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่สวยที่สุดในโลกตั้งอยู่ใน หุบเขารายล้อมด้วยภูเขาที่สวยงามและโรแมนติกที่สุด คณะเดินทางสู่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อขึ้น รถไฟสายจุงเฟราบาห์เนนสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch)  ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของสวิส ระหว่างทางก่อนถึงจุงเฟรานั้น ท่านสามารถพบเห็นบ้านสไตล์สวิสน่ารักๆ ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านได้ชมความงดงามของเทือกเขาแอลป์ จนถึง ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซึ่งมีความสูงถึง 13,642 ฟุตเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป (Top of Europe) ท่านสามารถชม กลาเซียร์หรือธารน้ำแข็งขนาดใหญ่  จากนั้นสนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง เรียกได้ว่าเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป 

ขากลับจากจุงเฟราสู่ เมืองเวนเก้น และเมืองเลาเท่นบรุนเน่น โดยรถไฟอีกด้านหนึ่งของยอดเขา (แวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานีไคลน์ไชเด็ด จุดเปลี่ยนรถไฟ ซึ่งรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาเมื่อปี 2440)

เที่ยวเมืองอินเตอร์ลาเก้น (Interlaken) หรือ เมืองระหว่างทะเลสาบ อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ พร้อมช้อปปิ้งตามอัธยาศัยท่านสามารถเลือกซื้อนาฬิกายี่ห้อดังหลากหลายที่ผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอื่นๆ 


พักเมืองอินเทอลาเก้น 

 วันที่สี่ เมืองอินเทอลาเก้น - ยอดเขาเฟียส
ยอดเขาเฟียส Grindelwald First ที่ระดับความสูง 2,168 เมตร เป็นเส้นทางเดินเท้ายอดนิยม ที่ใช้เวลาเดินประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆไปยังจุดชมวิวบนหุบเขาเฟียส และชมทะเลสาบ บัคสัปป์ (Bachalpsee) ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกทะเลสาบบนภูเขา เป็นทะเลสาบเล็ก ๆ กลางขุนเขามีสีครามเข็ม ที่ถือว่าเป็นอัญมณีแห่งเทือกเขาแอลป์

เล่นบนสะพาน First Cliff Walk สะพานแขวนบนหน้าผาที่สูงชัน มีความยาวประมาณ 40 เมตร เดินวนชมแนวเทือกเขาในระดับความสูงกว่า 4,000 เมตร สามารถมองเห็นแนวเทือกเขาได้แบบพาโนรามา

พักเมืองอินเทอลาเก้น 

 วันที่ห้า เมืองเซอร์แมท - นั่งรถรางกรอนเนอร์แกรต 
เมืองเซอร์แมท สถานที่ยอดฮิตของการขึ้นมาเที่ยวชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (matterhorn) หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ปลอดรถยนต์ บนความสูง 1,620 เมตร เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่สร้างด้วยไม้เกือบทั้งหมด ในหมู่บ้านนนี้จะเต็มไปด้วย โรงแรม ร้านอาหาร

นั่งรถรางกรอนเนอร์แกรต Gornergrat-Matterhorn ลัดเลาะไปตามไหล่เขาที่สูงชันเพื่อชมกลาเซีย หรือธารน้ำแข็งอันสวยงามสองข้างทาง ขึ้นสู่สถานีปลายทางที่มีความสูง 3,089 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล   ใช้เวลานั่งรถรางประมาณ 45 นาที บนยอดเขาแห่งนี้ท่านจะได้ชมทัศนียภาพจากที่สูงที่ปกคลุมด้วยหิมะกว่า200ยอดของเทือกเขาแอลป์ มีเวลาให้ท่านสนุกสนานกับการเล่นหิมะและชื่นชมบรรยากาศ และ ณ บริเวณจุดนี้ท่านสามารถเห็นยอดเขา "มาทเทอร์ฮอร์น" ที่มีความสูง 3,600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

ที่พัก เมืองอินเทอลาเก้น หรือ เมืองเซอร์แมท 

 วันที่หก ทะเลสาบโอชิเนน 
ทะเลสาบโอชิเนน (Oeschinen Lake) เป็นทะเลสาปเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในรัฐเบริ์น (Bernese Oberland) ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
อยู่ทางฝั่งตะวันออกของเมืองแคนเดอร์สเทก (Kandersteg ) และใต้ทะเลสาบมีท่อน้ำ เพื่อส่งต่อน้ำในทะเลสาบใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและน้ำปาให้กับกับKandersteg ห่างเพียง 4 กิโลเมตร ในหุบเขาโอชิเนน ตั้งอยู่บริเวณความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,578 เมตร และเมื่อในปี 2007 และยังได้ถูกจัดขึ้นทะเบียนจากองค์กรยูเน็ทโกเป็นมรดกโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขตยุงเฟราด้วย Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn UNESCO World 

ช่วงฤดูหนาว ทะเลสาบโอชิเนน (Oeschinen) พื้นผิวน้ำทั้งหมดจะเป็นน้ำแข็งทั้งหมด
ช่วงฤดูร้อน เป็นเส้นทางเดินเขาที่ยอดนิยม 

พักเมืองอินเทอลาเก้น 


 วันที่เจ็ด เมืองมองเทอรซ์ - เมืองเวเว่ย์   - เมืองเบิร์น 
ปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตั้งแต่ยุคโรมันเรืองอำนาจโดยราชวงศ์ซาวอย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินค้าที่จะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรือจากตะวันตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ 

เมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า "ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส (Pearls of the Swiss Riviera)" ดินแดนที่เหมาะแก่การทำกิจกรรมแทบทุกฤดูกาล นำท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปปั้น ชาร์ลีแชปลิน (Chaplin Statue) ผู้เป็นศิลปินตลกแห่งฮอลลีวู้ด ซึ่งในอดีตได้เคยใช้บั้นปลายชีวิตที่เมืองนี้

กรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ. 1863  นอกจากนี้เบิร์นยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ.2010

พักเมืองอินเทอลาเก้น 

 วันที่แปด เที่ยวเมืองซูริค - ช้อปปิ้งบานโฮฟซตราสเซอ 
เที่ยวเมืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านสู่ จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) จัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางของการค้าสัตว์ที่สำคัญของเมืองซูริค นำท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) โบสถ์ที่มีชื่อเสียงของเมืองซูริค

ถนน บานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็น ถนนช้อปปิ้งที่มีสินค้าราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ถัดจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ คือ ถนนออกัสตินเนอร์กาส (Augustinergasse) ถนนเก่าแก่สายเล็กๆ ที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง ตลอดสองข้างทางเป็นที่ตั้งของอาคารบ้านเรือนที่สร้างขึ้นจากช่างฝีมือในยุคกลาง ไฮไลท์การท่องเที่ยวคือการไปชมความงดงามของเหล่าหน้าต่างไม้แกะสลักตามอาคารต่างๆ บนถนนแห่งนี้

พักในเมืองซูริค ใกล้สนามบินซูริค 


โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 

ราคาบัตรรถไฟ Swiss Travel Pass 8 วัน เดินทางต่อเนื่อง
ชั้น 1 ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 663 chf.
ชั้น 2 ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 418 chf.
เด็กอายุ ต่ำกว่า 16 ปี เดินทางพร้อมคุณพ่อหรือ คุณแม่ ฟรี ใช้บัตร Family Card 
**เรท Superrich ณ วันที่ชำระเงิน

- ราคายอดเขาจุงเฟรา เป็นราคาที่ใช้คู่กับาสวิสพาส ที่ออกกับนิวเจนส์เท่านั้น 
21 ธค. - 31 พค. และ 01 กย - 31 ตค. ราคาท่านละ 118 chf. 
01 มิย. - 31 สค. ราคาท่านละ 120 chf.
01 พย - 08 ธค. ราคาท่านละ 99 chf. 

- Gornergrat Railway เป็นราคาที่ใช้คู่กับาสวิสพาส ที่ออกกับนิวเจนส์เท่านั้น 

01 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2562  ราคาท่านละ 57 CHF.
01 กันยายน - 31 ตุลาคม 2562 ราคาท่านละ 49 CHF. 
01 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2562  ราคาท่านละ 38 CHF.


อีกหนึ่งทางเลือก เดินทางโดยรถตู้ พร้อมคนขับรถคนไทย 
ในราคาเพียง วันละ 820 chf. (เหมารถต่อวัน)
ราคานี้รวมค่าน้ำมัน ค่าที่พักคนขับรถ ค่าอาหารคนขับรถ เรียบร้อยแล้วค่ะ
ถ้าเดินทางโดยรถตู้ พร้อมคนขับรถคนไทย จะมีคนขับรถคนไทยคอยดูแลตลอดการเดินทาง เสมือนคุณมีเพื่อนมาเที่ยว 
รถตู้ สามารถรับลูกค้าได้สูงสุด 7 ท่าน 


 

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้