ตัวอย่างโปรแกรมเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ 4 วัน ด้วยตนเอง 

15640 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ตัวอย่างโปรแกรมเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ 4 วัน ด้วยตนเอง 

ตัวอย่างโปรแกรมเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ 4 วัน ด้วยตนเอง 

เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับท่านใดที่เวลาเดินทางท่องเที่ยวในสวิสไม่มากนัก โปรแกรมทั้ง 4 วันสามารถใช้บัตรรถไฟ Swiss Travel Pass เดินทางได้ 

 

 วันแรก สนามบินซูริค - เมืองซอฟฮาวเซ่น (Schaffhausen) - เมืองซังท์กาลเลิน (St.Gallen )  - เมืองลูเซิร์น (Lucern)


เมืองซอฟฮาวเซ่น (Schaffhausen) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของแม่น้ำไรน์เมืองที่มี ความสวยงามเต็มไปด้วยกลิ่นไอของสถาปัตยกรรมสไตล์เรเนซองส์ และอาคารสไตล์คลาสสิค นำท่านเที่ยวชมและสัมผัสความงามของน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป

เมืองซังท์กาลเลิน (St.Gallen ) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองและเข้มแข็งทางศาสนามาตั้งแต่สมัยยุคกลาง นำท่านเข้าชม โบสถ์ซังท์กาลเลิน สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรค นำท่านชมที่ตั้งของหอสมุด STIFTSBIBLIOTHEK   ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกในปี 1983 ภายในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังอันขึ้นชื่อและภาพเขียนเฟรสโก้ ที่ออกแบบและเขียนโดยนักจิตรกรชื่อดังอย่าง ไมเคิลแองเจโล

พักเมืองลูเซิร์น

   วันที่สอง ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) - เมืองลูเซิร์น (Lucern)


ล่องทะเลสาบลูเซิร์น  ชมความงามของสถาปัตยกรรมบ้านเรือนแบบชาเล่ต์สไตล์ ตั้งเรียงรายอยู่สองฝั่งของทะเลสาบสี่พันธรัฐ

ยอดเขาริกิ (Mount Rigi) ภูเขาอันทรงเสน่ห์ใกล้เมืองลูเซิร์น ซึ่งถูกขนานนามว่า “ราชินีแห่งเทือกเขาสวิส” มีความสูงโดยประมาณ 1,797 เมตร  ให้ท่านนั่งรถไฟริกิบาห์น (Rigi Bahn) รถไฟโบราณไต่เขาที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปยุโรปมุ่งหน้าสู่ยอดเขาริกิ สัมผัสวิวอันงดงามบนยอดเขาริกิ ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบทั้งสาม คือ Lake Lucerne , Lake Zug , Lake Lauerz นอกจากนี้ยังสามารถเห็นวิวเทือกเขาแอลป์จากระยะไกลได้อีกด้วย

สะพานไม้ชาเพล หรือ สะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ำรอยซ์ เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว 

ชมแกะสลักสิงโตร้องไห้ หรือ อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่แกะสลักอยู่บนหน้าผา

พักเมืองลูเซิร์น 

 วันที่สาม ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch)

เที่ยวยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) เป็นสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป (Top of Europe) ระดับความสูงถึง 3,454 เมตร ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของสวิส  โดยเดินทางขึ้นและลงคนละทางกัน 

เมืองกรินเดอวาล (Grindelwald) อันได้ชื่อว่าเป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่สวยที่สุดในโลกตั้งอยู่ใน หุบเขารายล้อมด้วยภูเขาที่สวยงามและโรแมนติกที่สุด คณะเดินทางสู่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อขึ้น รถไฟสายจุงเฟราบาห์เนนสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch)  ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของสวิส ระหว่างทางก่อนถึงจุงเฟรานั้น ท่านสามารถพบเห็นบ้านสไตล์สวิสน่ารักๆ ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านได้ชมความงดงามของเทือกเขาแอลป์ จนถึง ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซึ่งมีความสูงถึง 13,642 ฟุตเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป (Top of Europe) ท่านสามารถชม กลาเซียร์หรือธารน้ำแข็งขนาดใหญ่  จากนั้นสนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง เรียกได้ว่าเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป 

ขากลับจากจุงเฟราสู่ เมืองเวนเก้น และเมืองเลาเท่นบรุนเน่น โดยรถไฟอีกด้านหนึ่งของยอดเขา (แวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานีไคลน์ไชเด็ด จุดเปลี่ยนรถไฟ ซึ่งรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาเมื่อปี 2440)

เที่ยวเมืองอินเตอร์ลาเก้น (Interlaken) หรือ เมืองระหว่างทะเลสาบ อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ พร้อมช้อปปิ้งตามอัธยาศัยท่านสามารถเลือกซื้อนาฬิกายี่ห้อดังหลากหลายที่ผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอื่นๆ 

พักเมืองอินเทอลาเก้น 

 

 วันที่สี่ เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken) - เมืองเซอร์แมท (Zermatt) - ถรางกรอนเนอร์แกรต Gornergrat-Matterhorn


เมืองเซอร์แมท สถานที่ยอดฮิตของการขึ้นมาเที่ยวชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (matterhorn) หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ปลอดรถยนต์ บนความสูง 1,620 เมตร เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่สร้างด้วยไม้เกือบทั้งหมด ในหมู่บ้านนนี้จะเต็มไปด้วย โรงแรม ร้านอาหาร

นั่งรถรางกรอนเนอร์แกรต Gornergrat-Matterhorn ลัดเลาะไปตามไหล่เขาที่สูงชันเพื่อชมกลาเซีย หรือธารน้ำแข็งอันสวยงามสองข้างทาง ขึ้นสู่สถานีปลายทางที่มีความสูง 3,089 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล   ใช้เวลานั่งรถรางประมาณ 45 นาที บนยอดเขาแห่งนี้ท่านจะได้ชมทัศนียภาพจากที่สูงที่ปกคลุมด้วยหิมะกว่า200ยอดของเทือกเขาแอลป์ มีเวลาให้ท่านสนุกสนานกับการเล่นหิมะและชื่นชมบรรยากาศ และ ณ บริเวณจุดนี้ท่านสามารถเห็นยอดเขา "มาทเทอร์ฮอร์น" ที่มีความสูง 3,600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

พักเมืองอินเทอลาเก้น หรือ เซอร์แมท เพิ่มเติม
สำหรับท่านใด เดินทาง 5 วัน อีก 1  วัน เราแนะนำเที่ยวในเมืองซูริค โดยใช้บัตร One day pass ค่ะ สามารถซื้อบัตรได้ที่สถานีรถไฟซูริค บัตรนี้ถือเป็นบัตรที่คุ้มมากๆ สำหรับท่องเที่ยวเฉพาะในโซนของเมืองซูริค  ส่วนใหญ่จะเดินทาง 1-2 Zone ชั้น 2 ราคาประมาณ 8.80 chf. ใช้ได้ 24 ชั่วโมง 

โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  


 ราคาบัตรรถไฟ Swiss Travel Pass 4 วัน เดินทางต่อเนื่อง
ชั้น 1 ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 447 chf.
ชั้น 2 ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 281 chf.
เด็กอายุ ต่ำกว่า 16 ปี เดินทางพร้อมคุณพ่อหรือ คุณแม่ ฟรี ใช้บัตร Family Card 
**เรท Superrich ณ วันที่ชำระเงิน

ตามโปรแกรมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- ราคายอดเขาจุงเฟรา (เป็นราคาที่ต้องซื้อคู่กับสวิสพาสของนิวเจนส์ ทราเวลเท่านั้น)
22 ธค. - 31 พค. และ 1 กย - 31 ตค. ราคาท่านละ 118 chf. 
1 มิย. - 31 สค. ราคาท่านละ 120 chf.
1 พย - 13 ธค. ราคาท่านละ 99 chf. 

- สถานีกรอนเนอร์แกรต  Gornergrat-Matterhorn แนะนำซื้อที่สถานีกรอนเนอร์แกรต เมืองเซอร์แมท ได้ลด 50% 
 
อีกหนึ่งทางเลือก เดินทางโดยรถตู้ พร้อมคนขับรถคนไทย 
ในราคาเพียง วันละ 820 chf. (เหมารถต่อวัน)
ราคานี้รวมค่าน้ำมัน ค่าที่พักคนขับรถ ค่าอาหารคนขับรถ เรียบร้อยแล้วค่ะ
ถ้าเดินทางโดยรถตู้ พร้อมคนขับรถคนไทย จะมีคนขับรถคนไทยคอยดูแลตลอดการเดินทาง เสมือนคุณมีเพื่อนมาเที่ยว 
รถตู้ สามารถรับลูกค้าได้สูงสุด 7 ท่าน 


 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้