วีซ่าออสเตรเลีย

2878 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วีซ่าออสเตรเลีย

เอกสารเบื้องต้นในการขอวีซ่าออสเตรเลีย ประเภท ท่องเที่ยว / ธุรกิจ (ยื่นแบบ Paper )

เอกสารวีซ่าท่องเที่ยว

 • Passport อายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน/สำเนาประวัติการเดินทางทุกหน้า(ได้คืนกลับวันยื่น สถานทูตไม่เก็บเล่มจริงไว้)
 • รูปถ่ายสี 2 รูป ขนาด 3.5X4.5 ซม. (ฉากพื้นขาว)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีแต่งงาน)
 • สำเนาสูติบัตรของผู้เยาว์ (เฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี)
 • หลักฐานการทำงาน หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ(ตัวจริง) ระบุตำแหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบัน ระยะเวลาทำงานกับบริษัท เงินเดือนรายได้
 • Statementตัว จริงจากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • สำหรับผู้เดินทาง ที่อายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป ต้องมีประกันสุขภาพ(ประกันการเดินทาง)แนบเพิ่ม

กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ณ วันที่ไปยื่นวีซ่า ต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายมาให้ความยินยอมในการเดินทางด้วย และ จำเป็นต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายอยู่ด้วยในขณะที่เก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์

เอกสารวีซ่าธุรกิจ เพิ่มเติม

 • ในหนังสือรับรองการทำงานให้ ระบุว่าส่งพนักไปปฏิบัติหน้าที่ในนามบริษัท ระยะเวลาที่ไป และ ในกรณีบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ต้องมีระบุเพิ่มว่ารับรองค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางในจดหมาย เพิ่มเข้าไป
 • Bank Guarantee รับรองจากธนาคารของบริษัท หรือ Statementย้อนหลัง 6 เดือนบริษัท
 • จดหมายเชิญจากออสเตรเลีย ระบุวันเชิญ ระยะเวลาทั้งหมด และจุดประสงค์ชัดเจน

ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องมาสแกนลายนิ้วมือบันทึกข้อมูลชีวภาพที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ณ วันยื่นทุกครั้ง

 

ตัวอย่างรูปขอวีซ่า

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้