วีซ่าอิตาลี

3269 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วีซ่าอิตาลี

วีซ่าเชงเก้น ประเภท C นี้มีไว้สำหรับผู้สมัครที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อการพักผ่อน ทั้งวันหยุดพักผ่อนล่องเรือ เที่ยวชมสถานที่และกิจกรรมสันทนาการอื่น ๆ วีซ่าประเภทนี้มีกำหนดระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 90 วัน ภายในช่วงระยะเวลา 6 เดือน (180 วัน) นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าไปในกลุ่มประเทศเชงเก้น 

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าเชงเก้น (Italy) ประเภท ท่องเที่ยว
หากใช้เอกสารภาษาไทยจะต้องแนบเอกสารแปลฉบับภาษาอังกฤษที่รับรองจากศูนย์แปลแนบพร้อมต้นฉบับ

  • หนังสือเดินทาง (Passport)  จะต้องมีอายุเกิน 6 เดือนขึ้นไปนับจากวันเดินทางออก
  • รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 ซม. /  2 ใบ  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  
  • หลักฐานการทำงาน ออกไม่เกิน 30 วัน
  • ประกันการเดินทาง วงเงินอย่างน้อย 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
  • ใบจอง ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 
  • ใบจอง โรงแรมทุกคืน
  • แผนการเดินทาง (กรณีเดินทาง 7 วันขึ้นไป) หรือ มากกว่า 1 ประเทศ
  • Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน จากธนาคาร update ยอดรายการล่าสุดไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่ยื่น
 
เอกสารเพิ่มเติมอาจจำเป็นต้องใช้ในกรณีดังนี้
  • สำเนาสูติบัตร, สำเนาทะเบียนบ้าน ใช้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีทุกคน
  • สำเนาทะเบียนสมรส , สำเนาทะเบียนบ้าน  ใช้กรณีรับรองค่าใช้จ่าย เพื่อยื่นยันความสัมพัทธ์ และรับรองค่าใช้จ่ายได้เฉพาะ พ่อ,แม่,ลูก,สามี,ภรรยา เท่านั้น

เพิ่มเติมกรณีเด็ก ต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปกับพ่อและแม่ หรือ คนใดคนหนึ่ง  ต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากทางอำเภอ/เขต (ตัวจริงเท่านั้น ) โดยเอกสารควรระบุว่าอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศกับ ใคร และระบุความสัมพันธ์ว่าเป็นอะไรกันอย่างชัดเจน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษและต้องมีตราประทับรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ เท่านั้น

 

ตัวอย่างรูปถ่ายสำหรับยื่นวีซ่า

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้