ตัวอย่าง โปรแกรมเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ 15 วัน ด้วยตนเอง 

13801 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ตัวอย่าง โปรแกรมเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ 15 วัน ด้วยตนเอง 

ตัวอย่าง โปรแกรมเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ 15 วัน ด้วยตนเอง 

เหมาะสำหรับท่านใดที่ต้องการเที่ยวยาวๆ พักผ่อน ชื่นชมธรรมชาติแบบเต็มอิ่มมากๆ โปรแกรมนี้สามารถเดินทางได้ทั้งรถยนต์ และ บัตรรถไฟ Swiss Travel Pass 15 วัน เดินทางต่อเนื่อง วันแรก สนามบินซูริค - เมืองชาฟเฮาเซิน - ป้อมมูนอท -  น้ำตกไรน์
เที่ยวเมืองชาฟเฮาเซิน (Schaffhauen) ชมความงดงามของบ้านเรือนในเขตเมืองเก่า ชมภาพเขียนปูนเปียกของบ้านอัศวิน Zum Ritter และลวดลายภาพเขียนประดับหน้าบ้านอีกจำนวนมาก และชมมหาวิหาร Muster ประจำเมือง
 
ป้อมมูนอท (Munot) ป้อมเก่าแก่ขนาดใหญ่ ที่สามารถมองเห็นวิวเมืองชาฟเฮาเซิน Schaffhausen แม่น้ำไรน์ และไร่องุ่นระหว่างทางขึ้นได้อย่างงดงามมาก
 
น้ำตกไรน์ (Rhinefall) เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป เกิดจากแม่น้ำไรน์ไหลผ่าน ไม่เพียงความใหญ่อลังการ แต่ยังมีเสน่ห์ด้วยสิ่งรายล้อมรอบๆ เราสามารถใกล้ชิดน้ำตกแห่งนี้ โดยการนั่งเรือเข้าไปใกล้ๆ หรือขึ้นไปบนเกาะกลางน้ำตกไรน์ รวมถึงข้ามฟากไปอีกฝั่งของแม่น้ำไรน์เพื่อไปยังปราสาทเวิร์ท Schloss Worth ที่ตั้งตระหง่านคู่น้ำตกไรน์ 
 
พักเมืองซูริค 

 วันที่สอง เมืองวาดุซ (ลิกเตนสไตร์น) - เมืองเซ็นต์มอริทซ์ 
เมืองวาดุซ (Vaduz) เมืองหลวงของประเทศลิกเตนสไตน์ โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ริมแม่น้ำไรน์ (Rhine River) แม่น้ำที่ยาวและสำคัญที่สุดในทวีปยุโรป ผ่านชมปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle) ปราสาที่สามารถชมวิวเมืองได้แทบทุกทิศทาง เนื่องจากตัวปราสาทนั้นตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชันในย่านใจกลางเมือง ซึ่งปัจจุบันปราสาทวาดุซ ได้เป็นสถานที่สำหรับการพำนักของเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์แห่งลิกเตนสไตน์จากนั้นเดินทางผ่านชม มหาวิหารแห่งวาดุซ (Vaduz Cathedral) หรือ มหาวิหาร St. Florin อีกหนึ่งคริสตจักรในวาดุซ ถูกสร้างขึ้นใน 1873 ในแบบนีโอโกธิค ศูนย์กลางของคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกในวาดุซ 

เมืองเซนต์มอริท (St. Moritz) เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงและศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก ตัวเมืองตั้งอยู่ในรัฐเกราบึนเดิน (Graubunden) เป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดและอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศ ตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ 

เข้าสู่ที่พัก เมืองเซ็นต์มอริทซ์ 

 วันที่สาม ยอดเขา Piz Nair
ยอดเขา Piz Nair แห่งนี้มีความสูง 3,057 เมตร อยู่เหนือเมืองซังต์มอริตซ์ เป็นแหล่งเล่นสกีที่มีลานสกีให้เล่นหลายระดับ นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นสู่ยอดเขาได้ทั้งทางรถราง และรถกระเช้า

เข้าสู่ที่พัก เมืองเซ็นต์มอริทซ์ 

 วันที่สี่ นั่งรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กเพลส 
นั่งรถไฟสาย Glacier Express เป็นรถไฟที่วิ่งช้าที่สุดในโลก ถือว่าเป็นรถไฟสายที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดของสวิส โดยเริ่มต้นออกจาก เมืองซังต์มอริส (St.Moritz) ไปสิ้นสุดที่เมืองเซอร์แมท (Zermatt) โดยระหว่างเส้นทางเพื่อนๆสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ตลอดเส้นทาง 290 กิโล รถไฟใช้เวลาวิ่งราว 7 ชม. เศษๆ จะค่อยๆวิ่งผ่านเมืองตากอากาศชื่อดังตามรายทางบนแนวเทือกเขาแอลป์ ผ่านอุโมงค์ 91 แห่ง และ สะพาน 291 แห่ง
เซ็นมอริทซ์ - เมืองเซอร์แมท ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง 


เข้าสู่ที่พัก เมืองเซอร์แมท 

 วันที่ห้า ยอดเขากรอนเนอร์แกรต 
นั่งรถรางกรอนเนอร์แกรต (Gornergrat) ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) รถรางนี้จะลัดเลาะไปตามไหล่เขา ระหว่างทางสามารถชมกลาเซีย หรือธารน้ำแข็ง จนขึ้นสู่สถานีปลายทางที่มีความสูง 3,089 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ใช้เวลานั่งรถรางประมาณ 45 นาที

หรือ นั่งกระเช้า Matterhorn Glacier Paradise กระเช้าไฟฟ้าแบบพาโนรามาวิว ไต่ความสูงเหนือลานสกีขึ้นสู่สถานี Klein Matterhorn เป็นระยะทางยาวกว่า 8 กิโลเมตร ถือว่ายาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ สัมผัสความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นที่สูงถึง 4,478 เมตร
เข้าสู่ที่พัก เมืองเซอร์แมท 

 วันที่หก เมืองมองเทรอซ์ - เมืองเวเวย์ 
ปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตั้งแต่ยุคโรมันเรืองอำนาจโดยราชวงศ์ซาวอย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินค้าที่จะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรือจากตะวันตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ 

เมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า "ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส (Pearls of the Swiss Riviera)" ดินแดนที่เหมาะแก่การทำกิจกรรมแทบทุกฤดูกาล นำท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปปั้น ชาร์ลีแชปลิน (Chaplin Statue) ผู้เป็นศิลปินตลกแห่งฮอลลีวู้ด ซึ่งในอดีตได้เคยใช้บั้นปลายชีวิตที่เมืองนี้
เข้าสู่ที่พัก เมืองมองเทรอซ์

 วันที่เจ็ด ยอดเขากลาเซียร์ 3000
ขึ้นสู่เขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) นำท่านเดินข้าม" The Peak Walk by Tissot"  สะพานแขวนที่มีความยาว 107 เมตร ข้ามหน้าผาที่ระดับความสูง 3,000 เมตร ท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกว้างไกลสุดสายตา
เข้าสู่ที่พัก เมืองมองเทรอซ์

 วันที่แปด เมืองกรูแยร์ - กรุงเบิร์น 
เมืองกรูแยร์ (Gruyeres) เป็นเมืองเล็กๆที่มีบรรยากาศแบบยุคกลาง พื้นปูด้วยหิน มีบ่อน้ำอยู่กลางเมือง มีโบสถ์หลังเล็กๆและที่สำคัญคือมีปราสาทตั้งอยู่บนเนินสูงในเมือง ซึ่งปราสาทกรูแยร์ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาติเช่นเดียวกับปราสาทชีลอง และด้วยความที่เป็นเมืองจากยุคกลางที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจึงไม่เหมือนเมืองต่างๆในสวิตเซอร์แลนด์ ทำให้กรูแยร์เป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมเป็นอย่างมาก และนอกจากนั้นเมืองกรูแยร์ ยังเป็นต้นกำเนิดของชีสกรูแยร์ Gruyere cheese ที่ชื่อเสียงโด่งดังมากๆ ทำให้มีนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมโรงงานผลิตชีสที่นี่อยู่ตลอด นำท่านเข้าชมโรงงานผลิตชีสที่มีชื่อเสียงโด่ดังไปทั่วโลก

กรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ. 1863  นอกจากนี้เบิร์นยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ.2010

เข้าสู่ที่พัก เมืองเบิร์น

 วันที่เก้า ล่องทะเลสาบทูน - อินเทอร์ลาเก้น 
ล่องเรือชมทะเลสาบทูน (Cruise on lake Thun ) พร้อมกับชมวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติ โบสถ์ อาคาร บ้านเรือนสองฝากทะเลสาบที่สวยงาม ซึ่งไม่สามารถพบเห็นได้ทางรถยนต์

เที่ยวเมืองอินเตอร์ลาเก้น (Interlaken) หรือ เมืองระหว่างทะเลสาบ อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ พร้อมช้อปปิ้งตามอัธยาศัยท่านสามารถเลือกซื้อนาฬิกายี่ห้อดังหลากหลายที่ผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอื่นๆ 

เข้าสู่ที่พัก เมืองอินเทอลาเก้น

 วันที่สิบ ยอดเขาชิลธอร์น
ยอดเขาชิลธอร์น (SCHILTHORN) ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,971 เมตร เป็นยอดเขา ที่สูงที่สุดอีกยอดหนึ่งในเขตเบอร์นิสโอเบอแลนด์ อยู่คนละด้านกับสามขุนเขา พิต กลอเรีย (PIZ GLORIA) คือจุดที่สูงที่สุดของยอดเขาชิลธอร์น มีภัตตาคารชื่อเดียวกับยอดเขาคือ ภัตตาคาร พิต กลอเรีย เป็นภัตตาคารชมวิวที่หมุนรอบ 360 องศา ต่อหนึ่งรอบในหกสิบนาที ณ จุดนี้สามารถชมความงามของสามขุนเขาได้อย่างเต็มตา

รีวิวการเดินทาง http://www.newgenstravel.com/product-ChillChill@SchilthornJamesbond007-155740-1.html

​เข้าสู่ที่พัก เมืองอินเทอลาเก้น

 วันที่สิบเอ็ด ยอดเขาเฟียส
ยอดเขาเฟียส Grindelwald First ที่ระดับความสูง 2,168 เมตร เป็นเส้นทางเดินเท้ายอดนิยม ที่ใช้เวลาเดินประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆไปยังจุดชมวิวบนหุบเขาเฟียส และชมทะเลสาบ บัคสัปป์ (Bachalpsee) ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกทะเลสาบบนภูเขา เป็นทะเลสาบเล็ก ๆ กลางขุนเขามีสีครามเข็ม ที่ถือว่าเป็นอัญมณีแห่งเทือกเขาแอลป์

เล่นบนสะพาน First Cliff Walk สะพานแขวนบนหน้าผาที่สูงชัน มีความยาวประมาณ 40 เมตร เดินวนชมแนวเทือกเขาในระดับความสูงกว่า 4,000 เมตร สามารถมองเห็นแนวเทือกเขาได้แบบพาโนรามา

เข้าสู่ที่พัก เมืองอินเทอลาเก้น

 วันที่สิบสอง ทะเลสาบโอชิเน่น
ทะเลสาบโอชิเนน (Oeschinen Lake) เป็นทะเลสาปเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในรัฐเบริ์น (Bernese Oberland) ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อยู่ทางฝั่งตะวันออกของเมืองแคนเดอร์สเทก (Kandersteg ) และใต้ทะเลสาบมีท่อน้ำ เพื่อส่งต่อน้ำในทะเลสาบใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและน้ำปาให้กับกับKandersteg ห่างเพียง 4 กิโลเมตร ในหุบเขาโอชิเนน ตั้งอยู่บริเวณความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,578 เมตร และเมื่อในปี 2007 และยังได้ถูกจัดขึ้นทะเบียนจากองค์กรยูเน็ทโกเป็นมรดกโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขตยุงเฟราด้วย Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn UNESCO World 
ช่วงฤดูหนาว ทะเลสาบโอชิเนน (Oeschinen) พื้นผิวน้ำทั้งหมดจะเป็นน้ำแข็งทั้งหมด
ช่วงฤดูร้อน เป็นเส้นทางเดินเขาที่ยอดนิยม 

เข้าสู่ที่พัก เมืองอินเทอลาเก้น

 วันที่สิบสาม ยอดเขาชทานเซอร์ฮอร์น 
ยอดเขาชทานเซอร์ฮอร์น (Mt.Stanserhorn) ตั้งอยู่ในตำบล Nidwalden ไกล้ กับชายแดนรัฐ Obwalden มีความสูงที่ 1,898 เมตร(6,227 ฟุต) การเดินทางโดยขึ้นกระเช้า “Cabrio” กระเช้าลอยฟ้าเปิดประทุนแห่งแรกของโลก ที่มี2ชั้น มีความหมายมาจากคำว่า “Cabriolet”หรือ“Convertible” ซึ่งหมายถึง คล้ายรถเปิดประทุน ขึ้นสู่ยอดเขา Mount Stanserhorn กระเช้าเปิดประทุน “Cabrio” ใช้งบประมานในการสร้างถึง ราคา 28,100,000 CHF สวิสฟรังซ์ (เป็นเงินไทยประมาณ 983,500,000 บาท) เส้นทางขนส่งสาธารณะแห่งถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ 1981 เสร็จในปี 1893 โดยนกธุรกิจ 3 ท่าน คือ Franz Josef Bucher-Durrer and Josef Durrer-Gasser

เข้าสู่ที่พัก เมืองลูเซิร์น

 วันที่สิบสี่ ยอดเขาพิราตุส 
รถไฟไต่เขา Cogwheel Railway รถไฟไต่เขาที่ชันที่สุดในโลก ขึ้น ยอดเขาพิลาตุส (Mt Pilatus) หรือภูเขามังกร เป็นยอดเขาคู่บ้านคู่เมืองลูเซิร์น มีความสูงราว 2,120 เมตร เราจะได้เห็นทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบลูเซิร์น ทะเลสาบสี่พันธรัฐ รวมทั้งความงดงามของแนวเทือกเขาแอลป์

เข้าสู่ที่พัก เมืองลูเซิร์น

 วันที่สิบห้า เมืองลูเซิร์น - เมืองซูริค 

เที่ยวชมเมืองลูเซิร์น
สะพานไม้ชาเพล หรือ สะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ำรอยซ์ เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว 
ชมแกะสลักสิงโตร้องไห้ หรือ อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่แกะสลักอยู่บนหน้าผา

เที่ยวชมเมืองซูริค
ถนน บานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็น ถนนช้อปปิ้งที่มีสินค้าราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ถัดจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ คือ ถนนออกัสตินเนอร์กาส (Augustinergasse) ถนนเก่าแก่สายเล็กๆ ที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง ตลอดสองข้างทางเป็นที่ตั้งของอาคารบ้านเรือนที่สร้างขึ้นจากช่างฝีมือในยุคกลาง ไฮไลท์การท่องเที่ยวคือการไปชมความงดงามของเหล่าหน้าต่างไม้แกะสลักตามอาคารต่างๆ บนถนนแห่งนี้
 
**โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม **
โปรแกรมนี้เป็นตัวอย่างสำหรับท่านใดที่กำลังแพลนเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ แบบ 15 วันเต็ม โดยทุกท่านสามารถเดินทางด้วยตนเองโดยใช้บัตรรถไฟสวิสพาสได้เลย...
 


ราคาบัตรรถไฟ Swiss Travel Pass เดินทางต่อเนื่อง
ชั้น 1 ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 810 chf.
ชั้น 2 ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 513 chf.
**เรท Superrich ณ วันที่ชำระเงิน
เช็คราคาบัตรรถไฟ https://www.newgenstravel.com/content/10052/swiss-travel-pass-

อีกหนึ่งทางเลือก เดินทางโดยรถตู้ พร้อมคนขับรถคนไทย 
ในราคาเพียง วันละ 790 chf. (เหมารถต่อวัน)
ราคานี้รวมค่าน้ำมัน ค่าที่พักคนขับรถ ค่าอาหารคนขับรถ เรียบร้อยแล้วค่ะ
ถ้าเดินทางโดยรถตู้ พร้อมคนขับรถคนไทย จะมีคนขับรถคนไทยคอยดูแลตลอดการเดินทาง เสมือนคุณมีเพื่อนมาเที่ยว 
รถตู้ สามารถรับลูกค้าได้สูงสุด 7 ท่าน 
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้